Header
Bokningsvillkor
Flygplatshotellet.se
Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Flygplatshotellet.se ("hotellet" nedan)
Ankomst och avresa
Gäst är införstådd och godkänner att:
• Bokat hotellrum står till förfogande from 15.00 ankomstdagen till 11.00 avresedagen.
• Från 11.00 avresedagen slutar koden att fungera och åtkomst är inte längre möjlig.
Registrering av boende
• Enbart de gäster som är registrerade och incheckade i en giltig och betald bokning har rätt att bo på rummet.
• Alla gäster ska vid behov kunna styrka sin identitet med giltig ID handling.
Bokning, betalning, avbokning och ev. tidigarelagd avresa
• Vid större bokningar, till exempel av hela hotellet eller för avtalskunder kan bokning ske via telefon.
• Bokning av familjerum kan endast ske via telefon.
• Betalning måste vara hotellet tillhanda innan gäst erhåller kod till rum och byggnad.
• Betalda bokningar är ej ombokningsbara.
• Betalda bokningar återbetalas ej.
• Vid eventuell tidigarelagd avresa återbetalas ej för återstående nätter.
Koder
• Dörrkoder får inte delges till andra än de på förhand registrerade hotellgäster som övernattar i rummet.
Ordningsregler
• Varje gäst förbinder sig att uppträda på sådant sätt att man visar respekt för övriga gäster, hotellets personal och boende i närheten.
• Varje gäst förbinder sig att hålla rimligt snyggt och vårdat i rummet – och inte orsaka onödigt arbete för städpersonal.
• Varje gäst förbinder sig att inte föra oväsen eller på annat sätt störa övriga gäster eller boende i närheten.
• Hotellet förbehåller sig rätten att avvisa/neka boende för gäster som kan misstänkas tillhöra organiserad brottslighet.
• Alkoholhaltiga drycker får inte konsumeras i hotellets allmänna utrymmen.
Ansvar för uppkommna kostnader
Hotellgästen (eller ytterst bokningens officiella kontaktperson):
• är ersättningsskyldig för eventuella skador eller kostnader som han/hon orsakat hotellet eller tredje part.
• är ersättningsskyldig för kostnader kring larmutryckning – då gästen orsakat sådan.
• är ersättningsskyldig det lösöre som den övernattande gjort sönder eller olovligen fört bort från hotellrummet eller övriga utrymmen av Hotellfastigheten.
• Godkänner att alla kostnader som han/hon åsamkat debiteras det betala/kreditkort med vilket bokningen betalats eller faktureras på den faktureringsadress som hotellet fått.
• Godkänner att hotellet debiterar gästens betal/kreditkort för konsumtion av varor ur minibaren, även om betalningsunderlag är fel ifyllt eller saknas.
• Godkänner att en saneringskostnad om 2000 SEK på grund av att gästen rökt på rummet debiteras det betala/kreditkort med vilket bokningen betalats eller faktureras på den faktureringsadress som hotellet fått.
Rökning och husdjur
• Rökförbud gäller i samtliga rum och i hela hotellbyggnaden
• Bokningar där gästen önskar medtaga husdjur ska meddelas kundtjänst vid bokningen och är endast möjligt om för detta ändamål avsedda rum finns tillgängliga.
Registrering av utländska gäster
• Enligt utlänningsförordningen skall utländska gäster på egenhändigt undertecknat registreringskort lämna uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit.
• Utländska gäster ska kunna styrka sin identitet med legitimationshandling.
• Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.
Förvaring av värdesaker och ansvar för förkommet gods/stöld
• Hotellet har inget ansvar för den egendom du förvarar på rummet.
Säkerhet
• Hotellgäst är skyldig att studera utrymmningsvägar och anslagna säkerhetsföreskrifter.
• Hotellgäst är ansvarig att ta reda på var nödutgångar, brandsläckare och larm finns.

Till sist
• Hotellgäster som försummar sina skyldigheter ovan kan utan förvarning utestängas från Hotellet.
• I övrigt gäller SHRs allmänna villkor http://www.shr.se/Branschfragor/branschfragor1/Avbokningsregler/